Jalusiexperten i Sverige AB

Säkerhetslösningar för alla behov: Jalusi, fönstergaller, smidesgaller, rullgaller och brandskydd

Brandskydd

Brandjalusi | Jalusiexperten

Brandjalusi

Marknadens bästa brandjalusi.

Brandjalusi avsedd att användas när man vill öppna upp en brandcellgräns eller skapa nya brandceller, men ändå behålla det öppna landskapet.

Brandjalusiet har en jalusimatta och kåpa av förzinkad plåt. Jalusiet går att komplettera med pulverlack i valfri kulör enligt RAL skalan.

Styrskåp med batteribackup som testar sig självt för att garantera funktionen på brandjalusiet. Styrskåp är förberett för inkoppling av brandlarm, rör/värmedetektor, siren, blixtljus m.m.

  Brandjalusi Rimsafe

Brandgardiner | Jalusiexperten

Brandgardiner

Brandgardin monteras där det ställs brandkrav i en öppning som i en cell, sektionsvägg eller yttervägg. Brandgardin monteras mot vägg eller i en nischöppning. Skyddar emot utvändig brandspridning mellan våningar, våningar som har förbindelse med trapphus, brandspridning mellan rum och korridor. Styrskåp som kopplas mot brandlarm, eller kopplas mot rökdeckare

  76920_Temperatur.pdf

  82286_Radiation_R1_SE.pdf

  82286_Radiation_R2_SE.pdf

  82286_Radiation_R3_SE.pdf

  82286_Radiation_R4_SE.pdf

  010-200 76 77   info@jalusiexperten.se